Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu października 2020 roku wyniosła 1 mln 19 tys. osób i - w porównaniu z końcem września 2020 roku - spadła o 4,7 tys. osób, czyli o 0,5 proc.