Zarząd województwa świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania "Gospodarka odpadami". Potencjalni beneficjenci mogli się starać o łączną kwotę dofinansowania w wysokości 20 mln zł. Na konkurs wpłynęło pięć projektów, których łączna wartość kosztów całkowitych wynosiła 9,3 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6,6 mln zł.

Po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dofinasowanie uzyskały dwa projekty. W gminie Zagnańsk (powiat kielecki) zbudowany zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w gminie Brody (powiat starachowicki) podobny punkt zostanie zmodernizowany. Łączny koszt obu inwestycji wyniesie prawie 2,8 mln zł, a przyznane dofinansowanie 1,9 mln zł.

"Gospodarka odpadami to jeden z naszych priorytetów, ale ciągle w tej kwestii napotykamy sporo problemów. W tym konkursie wykorzystaliśmy ledwie 10 proc. środków na to przeznaczonych. Będziemy ogłaszać kolejne konkursy. Liczymy, że zainteresowanie będzie dużo większe, tym bardziej, że maksymalna kwota dofinasowania, na jaką mogą liczyć beneficjenci, to 85 proc." - powiedział na środowej konferencji prasowej marszałek woj. świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Koszt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Zagnańsk wyniesie blisko 1,8 mln zł, a unijne dofinansowanie przekroczy 1,2 mln zł. Projekt zakłada, m.in. utwardzenie całego placu, budowę wiat pełniących funkcję zadaszenia dla kontenerów, budowę kontenera socjalno-biurowego oraz zakup wagi najazdowej samochodowej i kontenerów, pojemników do gromadzenia odpadów. Punkt będzie ogrodzony i oświetlony, wykonana zostanie również niezbędna instalacja elektryczna, kanalizacyjna i monitoring.

Całkowita wartość modernizacji podobnego punktu w miejscowości Krynki w gminie Brody wyniesie 1 mln zł, a dofinansowanie z UE blisko 700 tys. zł. Głównym elementem punktu będzie utwardzony plac na kontenery magazynowe z polem manewrowym do ich odbioru. Zmodernizowane zostaną również budynki: socjalno-magazynowy i administracyjny. Cały teren będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Odpady będą magazynowane w specjalnych pojemnikach i kontenerach oraz w magazynie odpadów zabezpieczonym przed możliwością przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska.