• Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. systemu kaucyjnego.
  • Teraz projekt musi być skierowany do 3 miesięcznej notyfikacji.
  • Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie. 

Rząd przyjął projekt systemu kaucyjnego

Jak przekazał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na Twitterze - Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego.

Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko - bez paragonu.

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego.

Placówki, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych, które będą objęte kaucją.

Do systemu kaucyjnego obligatoryjnie mają wejść sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. Będą one zobowiązane do zbiórki pustych opakowań a także zwrotu kaucji. Z kolei dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne - jednak będą musiały one pobierać kaucję od objętych nią produktów. 

Od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny

- Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra - czytamy na rządowej stronie.

Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska.

- Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra. Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności. Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie - czytamy na Gov.pl.

Wysokość kaucji

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia podano przykłady wysokości kaucji, które obowiązują w niektórych państwach europejskich. W Chorwacji jest to 0,07 euro za opakowanie, w Niemczech - 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań. W Finlandii wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju opakowania: dla szkła jest to 0,1 euro, metalu 0,15 euro, a dla tworzywa sztucznego 0,10-0,40 euro w zależności od pojemności butelki.