• partner portalu
 • partner portalu
 • partner portalu
 • partner portalu
Partnerzy portalu

Systemy ERP to krwiobieg nowoczesnego przedsiębiorstwa (wywiad)

O znaczeniu systemów ERP dla rozwoju firm z branży spożywczej, a także zapewnieniu jakości oraz powtarzalności produkcji żywności rozmawiamy z Andrzejem Wąsem, Presales Manager Europe East oraz Jaromirem Paszkiem, Sales Manager Europe East z firmy IFS.
 • Autor: Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl
 • Data: 17-05-2021, 12:56
Systemy ERP to krwiobieg nowoczesnego przedsiębiorstwa (wywiad)
Systemy ERP stanowią źródło ogromnej wiedzy o całym procesie produkcyjnym - mówią nam Andrzej Wąs i Jaromir Paszek z firmy IFS. fot. mat. pras.
 • Nowoczesne rozwiązania powinny cechować się elastycznością i łatwością w dostosowaniu aplikacji nawet przez samego klienta.
 • Kluczowa jest znajomość procesów, ich specyfiki i zidentyfikowanie miejsc zbierania odpowiednich danych do dalszej analizy.
 • Systemy ERP to krwiobieg nowoczesnego przedsiębiorstwa, gdyż stanowią podstawowe repozytorium ogromnej wiedzy o kontrahentach, dostawach, surowcach, procesie produkcyjnym, wyrobach gotowych, kanałach dystrybucji.

Jak z punktu widzenia dostawcy systemów ERP wygląda specyfika organizacji produkcji i działalności zakładu produkcyjnego wg. rozmaitych branż. Czym różni się sektor mleczarski, mięsny od produkcji suchej np. makaronu czy kasz?

Andrzej Wąs - Wszystkie firmy branży spożywczej muszą spełnić szereg wspólnych, wysokich wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Od strony informatycznej wiążą się one z potrzebą łatwej i szybko dostępnej odpowiedzi na pytania dotyczące śledzenia ścieżki produktu, parametrów określonych punktów kontrolnych (HACCP), weryfikacji i zidentyfikowania ewentualnej wadliwej partii produktu ze wskazaniem kanałów dystrybucji i końcowych kontrahentów.

W podanych przykładowych sektorach różny okres przydatności zarówno surowców jak i wyrobów finalnych warunkuje inne procesy produkcyjne, planistyczne oraz odrębną organizację pracy zakładu. Co ciekawe w pierwszej grupie – gdzie surowce są „mokre” - mleko i mięso - pewne podobieństwa będą zanegowane różnym sposobem planowania wynikającym z innej organizacji sieci sprzedaży. Tak więc zakład mięsny inaczej będzie planować produkcję posiadając własną sieć sklepów z asortymentem sprzedawanym w luzie – często zamówienia zbierane do popołudnia poprzedniego dnia, produkcja w nocy i nad ranem wysyłka do sklepu, inaczej zaś – podobnie jak mleczarnia - gdy współpracuje tylko z handlem wielkopowierzchniowym, gdzie 100 proc. produktu jest w MAPie (z ang. Modified Atmosphere Packaging, czyli pakowanie w atmosferze modyfikowanej/ochronnej) bądź pakowane próżniowo.

Systemy ERP - jakie wymagania powinny spełniać?

Czy te różnice wpływają na stosowane rozwiązania i systemy IT, w tym systemy ERP?

Andrzej Wąs - Oczywiście, że tak – nawet rozwiązania w tym samym sektorze, dla firm produkujących podobny asortyment będą się różniły, tak jak te firmy różnią się w pomyśle na biznes, w organizacji i wewnętrznej kulturze czy nawet osobowości właścicieli i zarządzających. Nowoczesne rozwiązania powinny cechować się elastycznością i łatwością w dostosowaniu aplikacji nawet przez samego klienta – tylko w ten sposób bowiem można przenieść biznesowe know how każdej firmy w rygory algorytmów, zer i jedynek. Dodajmy, że dodatkowo cały czas firma żyje, zmienia się, rozwija, dopasowuje do wymagającego rynku lub go kreuje, więc tylko najlepsi dostawcy proponują partnerstwo w tej cyfrowej ewolucji rozumiejąc, że tzw. „moment of service” , czyli weryfikacja producenta żywności przez końcowego klienta (czyli każdego z nas) w chwili smakowania produktu jest ostatecznym sprawdzianem, czy niewidoczny dla konsumenta system nie zawiódł.

Czy branżę spożywczą w porównaniu z innymi gałęziami przemysłu łatwo jest zdigitalizować?

Jaromir Paszek - Branża spożywcza z natury swojej umyka digitalizacji – żartując - każdy z nas przekonuje się o tym w swojej kuchni, gdy korzystamy z przepisu babci, a i tak potrawa nie smakuje tak samo, jak przez nią przygotowana. Niestabilność surowca, zmienność jego parametrów pod wpływem temperatury, wilgoci, światła przy jednoczesnej potrzebie utrzymania powtarzalności smaku, konsystencji, zapachu, koloru i innych właściwości to trudności, przed którymi stają wytwórcy żywności. Trendy prozdrowotne skracania ilości składników na „czystej” etykiecie również podnoszą poprzeczkę. Coraz częściej masowe surowce z przemysłowej hodowli zastępowane są surowcami pochodzącymi z upraw zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, gdzie natura narzuca swoje reguły gry. To daje szansę na zdobycie nowego klienta, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla digitalizacji.

Systemy IT w branży spożywczej

Jak systemy IT mogą odpowiadać na indywidualne potrzeby firm z różnych branż?

Andrzej Wąs - Kluczowa jest znajomość procesów, ich specyfiki i co za tym idzie, zidentyfikowanie miejsc zbierania odpowiednich danych do dalszej analizy. Drugim czynnikiem jest świadomość dostawcy, w jaki sposób te dane w najlepszy sposób zagregować i udostępnić klientowi wedle wskazanych przez niego potrzeb.

Jaromir Paszek - Nie do przecenienia jest również wykorzystanie doświadczenia i najlepszych praktyk nie tylko z rynku lokalnego, lecz również globalnego, często też przydaje się wiedza z wydawałoby się zupełnie nieprzystających do danej branży innych wdrożeń - odwiedzając zakłady mięsne i przetwórstwa kauczuku i produkcji opon zauważyłem, że wiele procesów mieszania i produkcji recepturowej w obu branżach jest wręcz identyczna. Z drugiej jednak strony czasami istotne jest realizowanie w systemie IT kilku kluczowych dla danej branży czy zakładu funkcji. Odpowiedzią może być dedykowany system z wbudowaną wiedzą branżową, ale jednocześnie łatwy dla uzupełnienia przez rozwiązania dedykowane lub partnerskie.

Jak wygląda automatyzacja produkcji asortymentów i ERP - zespolenie różnych systemów w całość w różnych branżach spożywczych?

Andrzej Wąs - Systemy ERP są bardzo mocno ”wygrzane” i nie ma dziś firm, które w mniejszym czy większym stopniu nie posiadają jakichś komponentów systemu zintegrowanego. Wiele polskich przedsiębiorstw jest również szalenie nowoczesna jeśli chodzi o wykorzystanie automatycznych linii produkcyjnych, robotów, zawansowanej logistyki wewnętrznej, skomplikowanej automatyki bezobsługowych magazynów. Sednem staje się takie rozwiązanie, które umożliwia prostą i bezpieczną integrację oraz daje pewność, iż przyszłe technologie, dające przewagę konkurencyjną z łatwością będą mogły być implementowane w środowisku już funkcjonującego systemu ERP. Stad pojawiła się koncepcja „komponowalnych” systemów ERP wprowadzona przez firmę Gartner, rozumianych jako szeroka platforma funkcjonalności dobieranych do specyficznych zadań i potrzeb firm.

Systemy ERP odbiorą pracę? To mit

W związku z rozwojem systemów ERP, zmieniają się potrzeby kadrowe. Jak Państwo skomentują obawy pracowników o utratę miejsc pracy?

Jaromir Paszek - Czasy, gdy wdrożenie systemu ERP „zwalniało” pracowników, są już dawno za nami – to już się stało. Teraz wymagane od systemu jest „uwolnienie” i wzrost efektywności tych samych zasobów ludzkich lub wręcz poprzez zatrudnienie kolejnych osób uzyskanie lepszego „lewara” wydajnościowego. Ale oczywiście za rogiem czai się AI, czyli możliwość wykorzystania dla celów analitycznych i decyzyjnych sztucznej inteligencji. Podobnie jak realizowana już w wielu miejscach idea Przemysłu 4.0 - ta innowacja wpłynie na zmiany w strukturze zatrudnienia. Jak zawsze zdecyduje rachunek ekonomiczny - opłacalność danego rozwiązania i bezpieczeństwo inwestycji. Stąd też kluczowe dla każdego z nas jest podnoszenie swoich kwalifikacji, ale też otwartość i gotowość na pełnienie nowych ról i nowych profesji. Jak natomiast wskazują doświadczenia, rozwój technologiczny zazwyczaj nie powodował redukcji zatrudnienia na masową skalę tylko zmianę jej formy i był z korzyścią dla pracowników, generując nowe miejsca pracy.

Jak systemy ERP wpływają na cykl życia produktu w przemyśle spożywczym - od fazy projektowania do posprzedaży?

Andrzej Wąs - Zarządzanie cyklem życia produktu jest kluczowe w przemyśle spożywczym. Funkcje prognozowania popytu analizujące popyt za pomocą metod statystycznych lub coraz częściej machine learning pozwalają na określenie czy produkt ma trend rosnący czy malejący, czy występuje sezonowość. Dzięki temu możemy dostosowywać plany produkcyjne i zakupowe do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Stosowane są takie metody planowania jak DDMRP, dynamicznie obliczające poziom zapasu. Algorytmy zapewniają maksymalną dostępność w łańcuchu dostaw przy jednocześnie minimalizacji kosztu. Jest to kluczowe dla zapewnienia rentowności w tak konkurencyjnej gałęzi przemysłu. Coraz większe znaczenie ma też śledzenie wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu, uwzględniając transport, procesy produkcyjne i utylizację produktu.

Systemy ERP a bezpieczeństwo żywności

Jakie znaczenie systemy ERP mają dla zarządzania jakością i w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności?

Jaromir Paszek - ERP-y to krwiobieg nowoczesnego przedsiębiorstwa, gdyż stanowią podstawowe repozytorium ogromnej wiedzy o kontrahentach, dostawach, surowcach, procesie produkcyjnym, wyrobach gotowych, kanałach dystrybucji itd. Zapewnienie transparentnej informacji o przepływie materiałowym „od pola do stołu” to „must have” współczesnego systemu ERP. Ponieważ dodatkowo w większości przedsiębiorstw produkcji spożywczej funkcjonują wyspecjalizowane laboratoria czy też komórki kontroli jakości to wbudowane mechanizmy workflow wzmacniają realizację ustawowych i branżowych obowiązków informacyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zaawansowany system zarządzania i zapewnienia jakości realizujący szeroki zakres TQM staje się najważniejszym kryterium wyboru systemu ERP dla branży.

Zapewnienie powtarzalnej jakości przy zawsze zróżnicowanym surowcu - uśrednienie smaku i zapewnienie powtarzalności produkcji ma kluczowe znacznie w masowej i przemysłowej produkcji żywności. Jaką rolę mają tu do spełnienia systemy ERP i ogólnie rozumiana dygitalizacja firm?

Jaromir Paszek - Tu systemy ERP są trochę niejako w tle w stosunku do grającej pierwsze skrzypce odpowiednio dobranej automatyki i systemów pomiarowych. Realizacja normatywu – czyli receptury – to domena systemów ważących, dozujących, odmierzających, mierników przepływu, termometrów itp. Zadaniem dla dostawców systemów ERP jest zaś jak najpełniejsze i bezbłędne pobranie tych informacji do nasycenia funkcjonalności umożliwiających późniejszą analizę i kontrolę spełnienia określonych wymagań, składających się na walory smakowe produktu końcowego. Tak więc słowem kluczem staje się integracja i otwartość systemu na nią czyli odpowiednia architektura systemu. Oprogramowanie musi być zgodne ze standardami takimi jak Restful API lub technologiami jak Industrial IOT przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony danych.

Branża spożywcza forpocztą rozwiązań IT

Jak skutecznie zarządzać popytem w branży spożywczej - jakie dane trzeba zebrać i raportować do optymalizacji produkcji?

Andrzej Wąs - Przemysł spożywczy w swojej zdecydowanej wielkości oparty jest o prognozy sprzedażowe lub długoterminowe kontrakty. Prognozowanie oparte jest w większości o statystyczne metody oparte na historycznym popycie. Tutaj kluczowe jest zasilenie systemu nie tyle informacją o wysyłkach lub fakturach, ale o faktycznych potrzebach, także jeżeli nie zostały zrealizowane. Pozwoli to we właściwy sposób chociażby zmierzyć błąd prognozy. Należy więc zbudować system, który pozwoli na uzyskanie takiej wiarygodnej informacji we wdrożonym systemie ERP. Istotne dla zrozumienia charakterystyki popytu potrzebne może być zbieranie innych informacji takich jak temperatura i pogoda, układ świąt i dni wolnych, promocje i inne czynniki. W ten sposób będziemy mogli zrozumieć popyt i we właściwy sposób zasilić system optymalizujący produkcję i zapas. W efekcie da to lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów i zwiększy rentowność.

Jaki może być kolejny krok digitalizacji?

Jaromir Paszek - Obserwuję rynek spożywczy z perspektywy IT od początku tego stulecia i zauważyłem, że często przedsiębiorstwa branży spożywczej należały do forpoczty wykorzystującej narzędzia informatyczne do celów mierzenia produkcji, monitorowania kosztów, adaptowania i ulepszania produktów zgodnie z trendami. Katalizatorem ich szybszej informatyzacji były względnie niskie marże, wymuszające duże wolumeny produkcyjne, którymi trudno było zarządzać poprzez intuicję oraz za pomocą kartki papieru i długopisu. Dziś to często bardzo nowocześnie zautomatyzowane firmy, wykorzystujące najnowsze technologie ze wsparciem bogatych funkcjonalnie i elastycznych systemów informatycznych.

Kolejny krok to jeszcze efektywniejsze wykorzystanie ogromnej ilości danych powoli zasługujących na miano Big Data, włączenie do zbierania danych internetu rzeczy (IoT) i możliwość ich analizy dzięki sztucznej inteligencji (AI).

Dzięki współpracy z dużymi, globalnymi dystrybutorami i nowoczesnym handlem producenci mogą zyskać wiedzę na temat zachowań i modelu konsumpcyjnego w różnych przekrojach – wiekowych, geograficznych, struktury społecznej itp. i dzięki tym narzędziom coraz łatwiej będzie im stymulować popyt konsumenta. Dla wytwórców oznacza to również potrzebę wykorzystania np. nowego modelu produkcyjnego - planowania zapotrzebowania opartego na popycie (DDMRP), umożliwiającego tworzenie strategicznych buforów deficytowych surowców, by móc nadal spełniać niespodziewane czy nagłe zamówienia lub wzrost popytu.

Dziękuję za rozmowę.

Powiązane tematy:

Partnerzy serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
 • partner serwisu
subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na FacebookuObserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco!

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!