Na bardzo duży popyt produktów FMCG nakłada nie nieograniczona podaż. Barierą dalszego wzrostu jest problem z pozyskaniem siły roboczej. - Bardzo ciężko teraz o pozyskanie nowych pracowników i utrzymanie obecnych. To samo odczuwamy przy realizacji usług logistycznych – trudno jest zatrzymać już pracujących i pozyskać nowych, odpowiedzialnych pracowników – mówi Paweł Lorek.

 Firma stara się to czynić poprzez rozmaite dodatki pozapłacowe. - Z tego względu trudno jest świadczyć usługi na odpowiednim poziomie. Jest bardzo dużo pracy do wykonania – dodaje.