Jej zdaniem, zmiany w siódmej wersji standardu są bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne. - W dalszym ciągu największy nacisk kładziony jest na zaangażowanie kierownictwa, Analizę Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), działającą w oparciu o program bezpieczeństwa żywności oraz wspieranie systemu zarządzania jakością - mówi Małgorzata Kręcka.

Celem wprowadzenia aktualizacji było zwrócenie uwagi na wdrożenie dobrych praktyk produkcyjnych. - Twórcy standardu zależało także na: zachęcaniu stron do wprowadzania systemów w celu zredukowania ryzyka narażenia się na oszustwo, a także na zadbaniu o większą przejrzystość i identyfikowalność w łańcuchu dostaw - uważa kierownik Sekcji Certyfikacji Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym TÜV Rheinland Polska.