Tradis przejął magazyn od spółdzielni Jedność wraz z początkiem roku, ale do tej pory trwały prace przy modernizacji i wyposażeniu obiektu. W tym czasie dostawy do 60 placówek sieci Tradis jako kluczowy dostawca realizował poprzez swoje Centrum Dystrybucji w Będzinie. Teraz będzie to możliwe także dzięki samoobsługowej hali C&C.

Przejęty przez spółkę Tradis obiekt dotychczas służył częstochowskiej PSS jako zaplecze do zaopatrywania swoich placówek. Przekazanie dystrybucji Tradisowi realnie obniżyło koszty, które spółdzielnia ponosiła z tytułu dostaw. Jako wiodący krajowy dystrybutor spółka może skuteczniej wpływać na kształt umów z producentami, a tym samym proponować w kolejnych grupach towarowych lepsze warunki handlowe. Tradis przejął dotychczasowych pracowników hali, w sumie 14 osób, obniżając tym samym koszty osobowe spółdzielni.