W programie m.‌in. Nowy Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy i nowy europejski Bauhaus, zielona transformacja, cyberbezpieczeństwo, OZE i GOZ oraz eksperckie odpowiedzi na pytanie, jak najszybciej wejść na ścieżkę efektywnego wzrostu i co zrobić, aby ten proces był stabilny w dłuższej perspektywie.

EEC Online - ZAREJESTRUJ SIĘ

24 maja 2021 r.

9.15-9.25 Uroczyste otwarcie EEC Online

9.25-11.00 Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach

Nowy Polski Ład. Program rozwoju kraju po pandemii, polityczny instrument pobudzenia gospodarki, zestaw reform ustrojowo-ekonomicznych? Konkretne rozwiązania: zmiany w systemie podatkowym, lek na problemy ochrony zdrowia i rynku pracy. Narzędzia, etapowanie i terminy realizacji. Państwo siłą sprawczą, motorem gospodarki i regulatorem – miejsce dla rynku i konkurencji w koncepcji Polskiego Ładu. Koszty realizacji i źródła finansowania Programu.

Gospodarka po przejściach. Skutki pandemii i lockdownów 2020-2021 – dotychczasowe i spodziewane. Kto zyskał odporność, a kto się już nie podniesie? Branże i sektory gospodarki, które zmieniły się trwale. Odbudowa, ale na jakich zasadach? Modele biznesowe, relacje na rynku i łańcuchy wartości zweryfikowane przez pandemię. Technologie i zachowania konsumenckie, które zyskały na znaczeniu w trakcie pandemii. Zmiany w globalnym układzie sił. Jak i w co warto inwestować?

Rozmowa 1x1

•Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii
•Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł

Udział w debacie wezmą:

•Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries, Siemens Polska
•Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
•Krzysztof Domarecki, założyciel Selena FM
•Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu
•Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski 

11.00-11.25 Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy
Nowy europejski Bauhaus – projekt łączący gospodarkę, kulturę i kwestie środowiskowe. Projekty, które pomogą zatrzymać kryzys klimatyczny i zapewnią wyższą jakość życia. Na czym powinien się skupić nowy europejski Bauhaus, by przełożyć się na realną zmianę i dać wymierne efekty?

Wystąpienie

•Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

Priorytety czasu odbudowy

Badania i rozwój, edukacja, innowacje i kreatywność - europejskie atuty, szanse i bariery w budowaniu nowej jakości w gospodarce i w życiu. Jak ma wyglądać europejska gospodarka po pandemii: elastyczna, odporna, otwarta na zmiany, odpowiedzialna, konkurencyjna? Cele, narzędzia, realizacja – czy jesteśmy gotowi?

Rozmowa 1x1

•Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży
•Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

11.45-13.00 Gospodarka Obiegu Zamkniętego
Koniec debaty – czas realizacji. Rozszerzona odpowiedzialność producentów i system depozytowo-kaucyjny – jak zmienią gospodarkę odpadami? Co zamiast plastiku? Unijne dyrektywy mają nas zniechęcić do stosowania plastiku, jaki będzie efekt? Wnioski z przeszłości – czy rewolucja odpadowa z 2013 r. się nie udała i czy potrzebna nam kolejna?

Udział w debacie wezmą:

•Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców
•Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej, TOMRA Systems ASA
•Marlena Tryka, zastępca dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska
•Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, prezes zarządu UN Global Compact Network Poland 

11.45-13.00 Krajowy Plan Odbudowy
Plany, ustalenia wstępne i kształt ostateczny KPO. Co dały konsultacje? Beneficjenci i rozczarowani. System zarządzany centralnie czy model zdecentralizowany? Główne obszary inwestycji i ich potencjalny wpływ na polską gospodarkę. Teraz bardziej europejscy? Zielony Ład i cyfryzacja w całokształcie KPO.

Udział w debacie wezmą:

•Adam Hirny, dyrektor biura ds. programów zrównoważonego rozwoju Banku BNP Paribas
•Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
•Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
•Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy
•Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego
•Robert Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
•Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, prezes zarządu Unii Metropolii Polskich

13.30-15.00 Cyber Poland 2025
Dotychczasowe wysiłki na rzecz cyfryzacji. Co się udało, a gdzie powstały zaległości? Efektywna realizacja: rola regulacji, instytucji państwa oraz biznesu i inwestorów. Cyfrowe przyspieszenie czasu pandemii – czy znamy już wszystkie skutki? Czy grozi nam „cyfrowa pandemia”? Cyberbezpieczeństwo a wolny rynek cyfrowych usług i technologii. 

Rozmowa 1x1

•Marek Zagórski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
•Paweł Szygulski, dziennikarz WNP.PL, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

Udział w debacie wezmą:

•Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
•Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
•Justyna Orłowska, dyrektor Programu GovTech Polska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech 
•Olga Ewa Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
•Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI SA, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021
•Roman Szwed, prezes zarządu Atende
•Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski

Katowice gospodarzem światowego Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021. Najważniejsza debata o przyszłości przestrzeni cyfrowej i platform internetowych: w kierunku rozwiązań globalnych problemów.

Rozmowa 1x1

•Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI, pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021
•Paweł Szygulski, dziennikarz WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł

13.30-15.00 Energetyka odnawialna
Gdzie jesteśmy i co nas ogranicza? Najważniejsze zadania, których realizacja umożliwi dalszy rozwój OZE: inwestycje w system dystrybucji i magazyny energii, inteligentna energetyka (smart grid), zmiany regulacyjne, zapewnienie bezpieczeństwa systemu – jakie inwestycje w podstawie? Jak będzie rozwijać się energetyka odnawialna: obiecujące rodzaje OZE, technologie, prognozy i symulacje.

Rozmowa 1x1 

•Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
•Adam Sierak, redaktor WNP.PL

Udział w debacie wezmą:

•Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
•Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki
•Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska
•Olga Malinkiewicz, założycielka Chief Technology Officer, Saule Technologies
•Jarosław Rot, dyrektor zarządzający pionu zarządzania aktywami i pasywami Banku BNP Paribas    
•Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej 
•Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy
•Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Rozmowa 2x1 

•Olga Malinkiewicz, założycielka, Chief Technology Officer, Saule Technologies
•Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy 
•Adam Sierak, redaktor WNP.PL

15.15-16.00 Ceny energii w Europie, w Polsce
Czynniki kształtujące ceny energii – aktualnie i w dającej się przewidzieć przyszłości. Koszty emisji CO2 – ich aktualny i perspektywiczny wpływ na energetykę, przemysł, konkurencyjność gospodarki. Możliwości działań, interwencji, stymulacji: regulator, rynek, inwestorzy. Rola międzysystemowej infrastruktury i europejskiego rynku energii w kształtowaniu się cen energii.

Udział w debacie wezmą:

•Małgorzata Kozak, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Urzędu Regulacji Energetyki
•Tomasz Ślęzak, dyrektor energii i ochrony środowiska, członek zarządu ArcelorMittal Poland
•Grzegorz Żarski, doradca zarządu ds. rynków energii Towarowej Giełdy Energii  

16.00-16.30 Nowe życie firm – restrukturyzacja odpowiedzią na problemy finansowe wywołane pandemią

Rozmowa 1x1

•Dariusz Kwiatkowski, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
•Aleksandra Helbin, dziennikarz WNP.PL

Restrukturyzacja – ratunek dla firm w kryzysie

Rozmowa 1x1

•Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwe Rozwoju, Pracy i Technologii
•Aleksandra Helbin, dziennikarz WNP.PL 

25 maja 2021 r. 

9.30-11.00 Zielone budynki, zielone budowanie
Idea zrównoważonego budownictwa – trend, którego nie da się zatrzymać. Jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju? Technologie chroniące środowisko jako rynkowy standard. Zdrowe, bezpieczne, efektywne, czerpiące z natury – na jakie materiały i technologie budowlane postawić? Kierunek ZEB – czy w Polsce istnieje budownictwo zeroenergetyczne? Budownictwo drewniane i prefabrykacja a ślad węglowy budynku. Mieszkalnictwo – jakie jest i co w nim zmienić? Warunki skutecznego inwestowania w zielone mieszkania: deweloperzy, samorząd, regulator. Jak tworzyć prawo zachęcające do ekobudowania? Nie tylko koszty – co zyska gospodarka?

Udział w debacie wezmą:

•Radosław Górski, członek zarządu ERBUD
•Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, partner, członek zarządu APA Wojciechowski, wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
•Mariusz Kondraciuk, szef pionu Smart Infrastructure, Siemens Polska
•Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska
•Olga Malinkiewicz, założycielka Chief Technology Officer, Saule Technologies
•Michał Specjalski, dyrektor Dywizji Okna i Drzwi, Grupa Selena
•Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy

9.30-11.00 Future cz. I. Rozmowy o trendach przyszłości

•Technologie
•Geopolityka
•Rynek pracy i edukacja

Geopolityka – nowy układ sił

Rozmowa 2x1

•Krzysztof Zalewski, przewodniczący rady fundacji Instytutu Boyma  
•Patrycja Pendrakowska, prezes zarządu Instytutu Boyma 
•Aleksandra Helbin, dziennikarz WNP.PL

Polska w obliczu globalnych wyzwań

Rozmowa 1x1 

•Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, członek zarządu Instytutu „Strategie 2050”, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2012-2014
•Aleksandra Helbin, dziennikarz WNP.PL

Geopolityka

Rozmowa 1x1

•Marcin Przydacz, podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
•Aleksandra Helbin, dziennikarz WNP.PL

Elastyczność na rynku pracy. Przebranżowienie w czasie (i po) pandemii

Rozmowa 2x1

•Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering, inicjator projektu Industry 4.0
•Marcin Tchórzewski, założyciel, CEO Coders Lab
•Karolina Markowska, dziennikarz WNP.PL

EduTech 

Rozmowa 2x1

•Karol Górnowicz, CEO Skriware
•Rafał Lew-Starowicz, wiceprezes zarządu Fundacji EdTech Poland
•Magdalena Jagieło, Management Board representative for Business Development Startup Poland

Najnowsze źródła finansowania dla przedsiębiorców z programów unijnych InvestEu i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Rozmowa 1x1 

•Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
•Bartosz Dyląg, dziennikarz WNP.PL

11.30-12.20 Kierunek – zielony transport
Czysta, zrównoważona mobilność w polityce odbudowy europejskiej gospodarki. Polskie plany co do rozwoju transportu kolejowego i jego roli w systemie transportowym. Nowoczesna, zintegrowana i dostępna infrastruktura warunkiem rozwoju transportu kolejowego.

Wystąpienie

•Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Udział w debacie wezmą:

•Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury
•Grzegorz Bogacki, prezes zarządu, dyrektor zarządzający CTL Logistics 
•Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
•Sławomir Nalewajka, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich
•Maciej Olek, dyrektor Dywizji Budownictwa Kolejowego Budimex

Rozmowa 1x1

•Jana Pieriegud, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
•Adrian Ołdak, zastępca redaktora naczelnego WNP.PL

12.30-13.00 Kolejowe cargo
Warunki rozwoju sektora towarowych usług kolejowych w Polsce i w Europie. Konkurencja międzygałęziowa a koszty przewoźników. Specyfika strukturalna polskiego rynku – rozdrobnienie, integracja z rynkiem europejskim, tendencje konsolidacyjne. Wyzwania dla przewoźników związane ze zmianami w strukturze sektora energii i paliw. Kolej a boom w transporcie intermodalnym.

Udział w debacie wezmą:

•Grzegorz Bogacki, prezes zarządu, dyrektor zarządzający CTL Logistics
•Łukasz Boroń, prezes zarządu Cargounit
•Tomasz Buczyński, dyrektor Departamentu Kolejnictwa (DTK), Ministerstwo Infrastruktury
•Jana Pieriegud, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11.30-13.00 Międzynarodowa ekspansja w nowych realiach
Zmiany w warunkach globalnej współpracy gospodarczej w efekcie pandemii. Nowy klimat regulacyjny, nowe zasady finansowania i wsparcia, dostępność rynków, zmiany w logistyce. Warunki inwestowania i perspektywy współpracy gospodarczej w wybranych regionach (Azja Południowo-Wschodnia, kraje Ameryki Południowej, Afryka).

Prezentacja

•Rafał Benecki, główny ekonomista ING Bank Śląski

Udział w debacie wezmą:

•Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
•Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski
•Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu Track Tec
•Mirosław Skowron, członek zarządu Ciech
•Javier Sosnowski, prezes Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowa
•Barbara Wieczorek, General Manager Business Unit Export, Maspex
•Rafał Kerger, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny portali WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl

Perspektywy polskiej obecności gospodarczej na rynkach azjatyckich – nowy globalny kontekst geopolityczny

Rozmowa 1x1

•Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, wicepremier, minister gospodarki w latach 2012-2015
•Jerzy Dudała, dziennikarz WNP.PL

Wystawa Światowa EXPO w Dubaju platformą współpracy politycznej i gospodarczej w obliczu nowych wyzwań rozwojowych. Polska na Expo – potencjał gospodarki, perspektywiczne branże, krajowe specjalności.

Rozmowa 1x1

•Adrian Malinowski, komisarz generalny, sekcja polskiej wystawy EXPO 2020 w Dubaju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
•Adam Sofuł, dziennikarz WNP.PL i Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł

13.30-15.00 Future cz. II. Rozmowy o trendach przyszłości

•Technologie
•E-commerce, rynek, konsument
•Klimat – zielona transformacja gospodarki

Klimat – zielona transformacja gospodarki

Rozmowa 2x1

•Marcin Korolec, przewodniczący COP19 w Warszawie, prezes zarządu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
•Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska
•Adam Sierak, redaktor WNP.PL

Polska energetyka wiatrowa na morzu – wizja i realizacja

Rozmowa 1x1 

•Ulrik Stridbæk, wiceprezes, kierownik ds. regulacji Ørsted Offshore
•Adam Sierak, redaktor WNP.PL

Przyszłość energetyki a neutralność klimatyczna

Rozmowa 1x1 

•Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica
•Rafał Kerger, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny portali WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl

E-commerce, rynek, konsument

•Małgorzata Bombol, wykładowca, dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa
•Grzegorz Wachowicz, dyrektor handlu i marketingu RTV EURO AGD
•Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl

Technologie. Cyfrowa transformacja, gospodarka 4.0, IoT 

Rozmowa 1x1

•Artur Pollak, prezes zarządu Apa Group
•Paweł Szygulski, dziennikarz WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł

Pełna agenda EEC Online znajduje się na eecpoland.eu. Wszystkie sesje będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.