Warto maksymalnie wykorzystać przewagi, jakie daje często długoletnia współpraca z partnerami zagranicznymi. - Nie zwalnia to jednak eksporterów z potrzeby dywersyfikacji kierunków wywozu i poszukiwania nowych odbiorców. Konieczne jest wykorzystanie każdej nadarzającej się okazji do nawiązania kontaktów handlowych i sprzedaży za granicą swoich produktów – uważa Łukasz Hołubowski.

Zaznacza, iż poszukiwanie nowych rynków zbytu nie jest łatwe i powinno oczywiście być wspierane przez administrację unijną i krajową. Niezbędna również jest na tym polu współpraca samych przedsiębiorców. - Polscy przetwórcy mogą liczyć na wsparcie w zdobywaniu nowych rynków zbytu poprzez uczestnictwo w mechanizmach promocji żywności realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, do czego gorąco wszystkich zainteresowanych zachęcam – mówi Łukasz Hołubowski.