Autorzy raportu Europejskiego Centrum Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej (ECIPE) argumentują, że UE powinna się skoncentrować na kilku strategicznych priorytetach, a nie na długiej liście życzeń dotyczących handlu.

"Wycofanie środków protekcjonistycznych i przywrócenie wzrostu w globalnej gospodarce powinno być obecnie priorytetem dla europejskiej polityki handlowej", podała brukselska instytucja w raporcie sporządzonym przez swoją Grupę Studialną ds. Unijnej Polityki Handlowej. Raport zostanie oficjalnie zaprezentowany w ciągu dnia.

Grupa, której przewodniczy Erik Belfrage, wiceprezes szwedzkiego banku SEB, gromadzi prezesów z europejskich i amerykańskich firm, między innymi Ericssona, Nokii, Nestle i IBM-a.

Jako największy podmiot w światowym handlu, UE ma większe obroty międzynarodowe zarówno niż Stany Zjednoczone jak i Chiny. Unia Europejska jest zatem żywotnie zainteresowana dobrą kondycją globalnego systemu handlowego, podał ECIPE.

Statystyki Światowej Organizacji Handlu (WTO) pokazują, że unijny handel, z wyłączeniem przepływów wewnętrznych pomiędzy 27 krajami członkowskimi, stanowił w 2008 roku 16 procent całego światowego eksportu i 18 procent importu.

Jako handlowe mocarstwo, które ma najwięcej do stracenia na wszelkich zakłóceniach globalnego systemu handlowego nadzorowanego przez WTO, Unia Europejska powinna przejąć inicjatywę w ciągnącej się od lat Rundzie Doha, która ma otworzyć światowy handel, podał ECIPE.

Oprócz rolnictwa, gdzie wiele państw członkowskich chce chronić swoich farmerów, UE nie ma powodu, by blokować porozumienie z Doha, głosi raport.

Po sfinalizowaniu tego porozumienia UE powinna się skupić na negocjacjach z grupami krajów, w obszarach oferujących największe korzyści ekonomiczne, takich jak elektronika, uważają autorzy.

Bruksela powinna również dążyć do zawierania umów bilateralnych z najważniejszymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia, a także nienależąca do WTO Rosja, ponieważ takie porozumienia mogą prowadzić do znaczącego zwiększenia obrotów handlowych, jeżeli obie strony są znaczącymi graczami, głosi raport.

ECIPE wymienia następujące priorytety dla unijnego handlu: Wyeliminowanie ceł w kluczowych sektorach w Europie i u jej głównych partnerów handlowych. Redukcja "barier pozacelnych" - standardów i regulacji, które mogą być nadużywane, by zablokować import. Poprawa porozumień inwestycyjnych, tak by unijne firmy inwestujące zagranicą były lepiej chronione i ułatwienie podmiotom zagranicznym, takim jak suwerenne fundusze majątkowe, inwestowania w Europie. Lepsza ochrona własności intelektualnej w celu sprzyjania badaniom i inwestycjom.