W listopadzie ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko PTC. Firma zachęcała konsumentów do skorzystania z nowej usługi w reklamie hasłem: "Najszybszy internet w komórce. Bez limitu. Za 5 zł." W ten sposób - zdaniem Urzędu - sugerowała klientom, że będą mogli korzystać z internetu bez limitów po bardzo niskiej cenie. Spółka nie zaznaczyła jednak, że regulamin usługi przewidywał miesięczny limit transmisji danych (do 50 MB), a promocyjny abonament obowiązywał tylko przez trzy pierwsze cykle rozliczeniowe. UOKiK uznał, że operator wprowadził konsumentów w błąd i nałożył na PTC karę.

Urząd nałożył też ponad 390 tys. zł kary na Aster za reklamy promujące usługi telefoniczne, telewizji analogowej oraz internetu. Zdaniem UOKiK, zawierały one sformułowania oparte na schemacie "X miesięcy po Y zł", co wprowadzało konsumentów w błąd co do rzeczywistego okresu obowiązywania oferty. Konsument, czytając reklamę, mógł uznać, że okresem rozliczeniowym jest pełny miesiąc, czyli kolejne 30 dni od dnia zawarcia umowy; zawierając umowę 15 stycznia mógł oczekiwać, że będzie korzystał z danej oferty promocyjnej - pod hasłem np. dwa miesiące po 1 zł - do 15 marca. Tymczasem operator za początek okresu rozliczeniowego uznawał pierwszy dzień miesiąca, w którym rozpoczęto świadczenie usług; jeśli więc konsument zawarł umowę w połowie miesiąca, to "tracił" 15 dni promocji.

Trzecią ukaraną przez UOKiK spółką jest Vobis. Firma reklamowała usługę mobilnego internetu, dostępnego wraz z komputerem przenośnym za 1 zł. W opinii Urzędu konsumenci mogli odnieść wrażenie, że kupią komputer wraz z modemem w bardzo atrakcyjnej cenie. W rzeczywistości to modem kosztował 1 zł wtedy, gdy konsument zakupił komputer w sklepie Vobis po cenie rynkowej. W ocenie Urzędu zarówno hasła stosowane przez spółkę w kampanii reklamowej - "Notebook z modemem iPlus za 1 zł" - jak i elementy graficzne wykorzystane w kampanii mogły wprowadzać konsumentów w błąd (napis 1 zł pojawiał się na ekranie laptopa, a nie na modemie). Za to UOKiK nałożył na Vobis ponad 177 tys. zł kary.

Oprócz kary finansowej spółki PTC oraz Vobis mają przez sześć miesięcy publikować decyzję UOKiK na swoich stronach internetowych. Firmy muszą również zamieścić w dzienniku ogólnopolskim ogłoszenie zawierające sentencję decyzji.

Firmy od nałożonych kar mogą się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.