UOKiK przypomina o konkursie dotacyjnym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przekazał, że 30 czerwca upływa termin składania projektów w otwartym konkursie dotacyjnym "Edukacja młodych konsumentów".

"Projekt polega na zorganizowaniu zajęć w przedszkolach oraz w szkołach ponadpodstawowych w latach 2022‑23. Jego celem jest budowanie kompetencji konsumenckich dzieci i młodzieży w całej Polsce" - wskazano w komunikacie.

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są pozarządowe organizacje konsumenckie (NGO, non-government organisation - PAP). Oznacza to, że w statucie organizacji powinny znajdować się odpowiednie zapisy związane z ochroną konsumentów. "To nasz jedyny dodatkowy wymóg wstępny" - podkreślił urząd.

Oferty należy składać do 30 czerwca 2022 r. do godz. 16.15. Pula dotacji wynosi 400 tys. zł.