Jak zaznaczono, postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym - które trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, na przykład wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy - wyjaśniono.

"Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na odpowiedź przedsiębiorcy zgłaszającego zamiar, usunięcie przez niego braków oraz uzupełnienie wniosku. Średni czas oczekiwania na decyzję wynosi w tym roku 39 dni, a najkrótsze postępowanie trwało tydzień" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.

Od początku br. do dnia 30 listopada UOKiK wydał 188 zgód na koncentrację. "W jednym przypadku zielone światło zostało uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę określonych warunków. Było to przejęcie przez PGE (Polską Grupę Energetyczną -PAP) kontroli nad EDF" - napisano. Dodano, że Urząd dwa razy nałożył na przedsiębiorców kary finansowe za przeprowadzenie koncentracji bez zgody urzędu.

Z danych UOKiK wynika też, że 182 sprawy zakończyły się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas to 34 dni), a sześć decyzji było poprzedzonych drugą fazą. W czterech przypadkach UOKiK przedstawił zastrzeżenia do transakcji. "Jeden z przedsiębiorców wycofał wówczas swój wniosek. W toku jest 28 postępowań, z czego siedem jest w drugiej fazie" - podał Urząd.

Jak wyjaśniono, zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Światowy Dzień Konkurencji organizowany jest co roku 5 grudnia przez pozarządową organizację Consumer Unity & Trust Society (CUTS International) oraz Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).