Na pięciu wydziałach (Biologii i Hodowli Roślin; Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji; Medycyny Weterynaryjnej; Biotechnologii i Nauk o Żywności, Przyrodniczo-Technologicznym) uruchomionych zostanie 28 kierunków.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju, kształcąca w dziedzinach nauk rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Od kilku lat uczelnia notowana jest w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim w kategorii najlepszych uczelni świata w dziedzinach: Food Science & Technology, Veterinary Science i Chemical Engineering, a weterynaria i nauki o żywności po raz kolejny zostały uznane za najlepsze kierunki w Polsce w rankingu „Perspektyw".

Niezmiennie w ostatnich latach najpopularniejszym (7 – 8 kandydatów na jedno miejsce) kierunkiem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu była weterynaria (prowadząca studia także w języku angielskim), ale na brak popularności nie narzekają też kierunki związane z żywieniem człowieka i biotechnologia.

Studia na UPWr to nie tylko możliwość zdobycia pożądanego na rynku pracy zawodu, ale także sposobność do rozwijania pasji – większość z 9 tysięcy studentów działa w jakimś  studenckim kole  naukowym (jest ich ponad 40),  klubie lub grupie twórczej. Nie przypadkiem każdego roku studenci UPWr zdobywają nagrody w prestiżowych międzynarodowych konkursach (jak ubiegłoroczne IGEM w USA, skąd wrócili z medalem za wynalazek filtra powietrza z drożdży, albo medale  na Światowej Wystawie Wynalazków w Genewie dla Ewy Kozłowskiej zdobywczyni ogólnopolskiego tytułu Student Wynalazca).

W ubiegłym roku UPWr znalazł się w gronie 20 polskich uczelni ubiegających się o status uniwersytetu badawczego, co wpływa na sposób kształcenia najzdolniejszych studentów. Będą oni uczestniczyć w realizacji multidyscyplinarnych projektów badawczych. 

Na UPWr nawet zajęcia z wychowania fizycznego można zaliczać w formie ulubionej aktywności (jest 18 form zaliczenia w-f, m.in. cross training, aqua aerobik, nordic walking, narciarstwo, fitness, szachy). Studenci mogą też liczyć na wsparcie finansowe - na stypendia i zapomogi UPWr przeznacza rocznie  ponad 18 mln zł.

 Opisy poszczególnych kierunków i szczegóły dotyczące procesu rejestracji kandydaci znajdą na stronie internetowej uczelni www.upwr.edu.pl (zakładka „rekrutacja"). 

Zakończenie rejestracji kandydatów jest powiązane z terminem ogłoszenia wyników matur – kilka dni po nim zostanie zamknięty portal rejestracyjny, ale uczelnia zachęca maturzystów, by – jeśli wiedzą co ich interesuje – już teraz zarejestrowali się na wymarzony kierunek.