- W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2019 z dnia 3 września 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 70/2019 z dnia 19 września 2019r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 29 września 2019 r. Emitent wraz ze spółką zależną URSUS BUS S.A. powzięli informację, że Enerkon Solar International Inc. jednostronnie, bez podania konkretnej i jednoznacznej przyczyny, zerwał negocjacje dotyczące udzielenia finansowania spółce URSUS BUS SA – poinformował Ursus w raporcie giełdowym.

19 września Ursus informował, że w dniu 18 września 2019 r. podpisał z Enerkon Solar International Inc. oraz Japan Venture Fund LLC. tzw. tasking items, czyli  dokument, w którym zostały uzgodnione planowane przez strony działania w celu zrealizowania transakcji dla Ursus Bus. Kwota finansowania dla Ursus Bus miała wynieść 30 mln dolarów amerykańskich. - Ustalono, że finansowanie zostanie oparte na umowie pożyczki zabezpieczonej na 49 proc. akcji Ursus Bus oraz na 7 proc. akcji Ursus oraz gwarancją kredytową – podano wtedy.