Jednocześnie organizacja Visa Europe zapowiedziała przeznaczenie dalszych 200 mln euro na wsparcie rozwoju swoich usług płatności elektronicznych, w tym na program dalszej rozbudowy sieci akceptacji portfela elektronicznego V.me by Visa, którym można już płacić u ponad 20 tys. detalistów internetowych. Są wśród nich tak znane firmy jak Leclerc Drive, czołowy francuski sklep internetowy, brytyjskie PC World i Clarks czy polskie: Merlin.pl oraz E.Leclerc.

V.me by Visa to noszący logo banku-wydawcy portfel elektroniczny, który pozwala bankom i instytucjom finansowym na dodanie swojej nazwy i marki do usługi dostarczanej przez Visa. Działa ona obecnie w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i w Polsce. W ramach procesu wdrożeniowego banki uczestniczące w programie początkowo świadczyły usługę na rzecz grup wybranych klientów, przed udostępnieniem jej szerokim rzeszom konsumentów. Od 2015 r. usługa ma być ogólnodostępna, oferowana przez wiele banków w szeroko rozwiniętej sieci akceptacji.

Wendy Martin, dyrektor wykonawcza ds. V.me by Visa, powiedziała: „W upowszechnieniu portfeli elektronicznych kluczową rolę odgrywa sieć akceptacji i skala przedsięwzięcia. Nasze dodatkowe inwestycje w rozwój sieci akceptacji e-commerce w całej Europie odzwierciedlają ogromne znaczenie, jakie przypisujemy roli sektora e-handlu".

Portfel europejski dla europejskich konsumentów

Na początku bieżącego tygodnia firma Visa Inc. poinformowała o swojej nowej usłudze Visa Checkout. Zastąpi ona usługę V.me by Visa i będzie oferowana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii.

Wendy Martin dodała: „Wierzymy w sukces portfela europejskiego przeznaczonego dla europejskich konsumentów. Z tego też względu podjęliśmy decyzję o pozostaniu przy nazwie marce V.me by Visa i modelu biznesowym, w którego centrum znajduje się bank-wydawca".
Z myślą o przyspieszeniu procesu upowszechniania usługi V.me by Visa organizacja Visa Europe zapowiedziała również utworzenie Europejskiej Grupy Roboczej ds. Interoperacyjności (European Interoperability Working Group). Inicjatywa ta pozwoli Visa Europe na wsparcie działań na rzecz ogólnoeuropejskiego współdziałania systemowego obejmującego lokalne usługi portfela elektronicznego.

Kontynuując swoją wypowiedź Wendy Martin powiedziała: „Dobrze rozumiemy, że niektóre banki zdecydowały się na stworzenie własnych portfeli elektronicznych w odpowiedzi na konkretne potrzeby lokalnego rynku. Chcemy z nimi współpracować i zaoferować im korzyści płynące z ogólnoeuropejskiego współdziałania systemowego za pośrednictwem sieci akceptacji V.me by Visa".

Steve Perry, dyrektor ds. usług elektronicznych w Visa Europe, powiedział: „Dzisiejsza zapowiedź odzwierciedla nasze przekonanie, że portfele elektroniczne to przyszłość płatności. Angażujemy się długoterminowo w rozwój portfela V.me by Visa, który stanowić będzie kluczowy element naszej strategii płatności elektronicznych. Szczególnie cieszę się, że będę mógł przewodniczyć Europejskiej Grupie Roboczej ds. Interoperacyjności. Stanowi ona kontynuację długich tradycji organizacji Visa w wyznaczaniu i upowszechnianiu wspólnego podejścia do wprowadzania prostych i bezpiecznych metod płatności, przynoszących korzyści zarówno konsumentom, jak i detalistom".