GIS ostrzega przed łyżką do spaghetti

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezgodność polegającą na migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do kontaktu z żywnością określonego poniżej.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności.

Szczegóły dotyczące produktu

Produkt: Łyżka do spaghetti, KMT Style

Numer partii: 5403512

Kod kreskowy: 8435545735124

Dystrybutor: KUOMAO TRADE Poland, Sp. z o.o., Wesoła 3, 05-552 Wólka Kosowska
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli

Przedsiębiorca niezwłocznie wdroży procedurę wycofania ww. produktu z obrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.