- Bieżące zapotrzebowanie Vesta Polska dotyczące zwiększenia powierzchni magazynowej wynika z rozwoju firmy. Klient miał specjalistyczne wymagania co do wyposażenia magazynu w ponad przeciętną liczbę doków. Vesta Polska oczekiwała od Jartom znalezienia hali z obszernym placem manewrowym wraz z parkingiem na około 40 samochodów ciężarowych TIR - mówi Anna Mazepa, secjalista ds. klientów kluczowych w Jartom.

Vesta Polska podpisała umowę dotyczącą najmu około 3,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynowej wysokiego składowania wyposażonej w 5 doków przeładunkowych oraz bramę wjazdową z poziomu zero, oraz prawie 400 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.

Vesta Polska jak i Prologis są stałymi partnerami Jartom od wielu lat. W bieżącym roku wspólne transakcje Jartom i Prologis przekroczyły 20 000 metrów kwadratowych.