To największy spadek PKB w Wielkiej Brytanii od kiedy ONS zaczął w 1955 r. prowadzić kwartalne statystyki. Rekordowy spadek jest efektem wstrzymania znaczącej części działalności gospodarczej w związku z restrykcjami wprowadzonymi pod koniec marca w celu zatrzymania epidemii koronawirusa. W pierwszych trzech miesiącach tego roku spadek PKB wyniósł 2,2 proc.