Narodowy Bank Polski opublikował w piątek komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2016 r.

Wynika z niego, że w relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -1,2 proc., wobec -1,0 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,3 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc., wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej; tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,5 proc., tyle samo co w dwóch poprzednich analizowanych okresach.

NBP zaznaczył też, że w 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości oscylują wokół swoich historycznych minimów. "Jedynie wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen administrowanych, po osiągnięciu w lutym 2015 r. najniższego poziomu w historii (-2,1 proc. r/r) w okresie marzec - grudzień 2015 r. systematycznie wzrastał, pozostaje jednak wciąż ujemny i zdecydowanie niższy niż pozostałe miary inflacji bazowej" - głosi komunikat.

Bank przypomina, że podany 12 maja br. przez GUS wskaźnik CPI za kwiecień 2016 r. wyniósł -1,1 proc. (r/r).

Według NBP do pogłębienia deflacji przyczynił się przede wszystkim spadek dynamiki cen usług o 0,5 punkta procentowego do 0,4 proc. r/r w kwietniu br., głównie w wyniku spadku opłat w grupie łączność (usługi telekomunikacyjne) oraz cen usług w zakresie rekreacji i kultury (niższe cenniki operatorów telewizji kablowej i satelitarnej).

W kierunku obniżenia inflacji, choć w mniejszym stopniu, oddziaływał także spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pp. do 0,6 proc. r/r w kwietniu br.) - dodaje NBP.

Narodowy Bank Polski przypomina, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii - zaznacza NBP. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym.