Gazeta powołała się na oficjalne dane, jakie udostępnił niemiecki rząd w odpowiedzi na zapytanie poselskie deputowanej postkomunistycznej Lewicy do Bundestagu - Sabine Zimmermann.

Według nich, w 2006 roku zagrożonych ubóstwem było 21,7 proc. osób samotnie żyjących, natomiast w końcu 2019 roku 26,5 proc. Szczególnie drastyczny wzrost tego wskaźnika - z 15,1 proc. do 24 proc. - odnotowano wśród samotnych emerytów w wieku ponad 65 lat.

Natomiast w przypadku całego społeczeństwa odsetek osób zagrożonych ubóstwem zwiększył się w analogicznym czasie tylko o dwa punkty procentowe, do 15,9 proc.

Za zagrożone ubóstwem uważane są te żyjące samotnie osoby, których dochód nie przekracza 60 proc. dochodu netto statystycznego obywatela Niemiec.