Narodowy Bank Polski opublikował we wtorek komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w październiku 2017 r.

W relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,2 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,5 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc., wobec 1,0 proc. miesiąc wcześniej.

Z kolei tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,7 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej - dodaje NBP.

"W kierunku niższej inflacji oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu oraz dynamiki cen towarów nieżywnościowych. W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych" - głosi komunikat NBP.

Narodowy Bank Polski przypomina, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce.

Zaznacza, że o ile wskaźnik CPI pokazuje średnią dynamikę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów, to przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka.

To pozwala, według NBP, lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje, pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - wyjaśnia komunikat banku centralnego.