"Eksperci WES w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii raportują, że obecna sytuacja nie jest satysfakcjonująca. Przez najbliższe 6 miesięcy eksperci nie prognozują żadnej większej poprawy dla tych państw. Ich pesymizm dotyczący Węgier i Rumunii może częściowo wynikać z braku zaufania do rządowej polityki gospodarczej tych krajów. Republika Czeska jest jedynym krajem, w stosunku do którego ekonomiści WES są nieco bardziej pewni, że w ciągu sześciu miesięcy nastąpi rozwój gospodarki" - napisano w raporcie.

"Mimo, że obecna sytuacja gospodarcza (w całej Europie Wschodniej - PAP) ponownie została oceniona jako niekorzystna, to oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej są znacząco bardziej pozytywne i wskazują na pewną poprawę w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Eksperci WES uważają, że najważniejszymi problemami gospodarczymi dla regionu pozostaje niewystarczający popyt oraz bezrobocie" - dodano.

Eksperci Ifo spodziewają się, że inflacja w II kwartale 2013 r. w Polsce wyniesie 1,8 proc., wobec 2,6 proc. w I kwartale. Ich zdaniem, realnie PKB w II kwartale wzrośnie o 1,4 proc.