Jednocześnie liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 68, notując spadek o 4,2 proc. w skali miesiąca i wzrost o 78,9 proc. w ujęciu rocznym.
 
"Drugi miesiąc z rzędu obserwujemy znaczący w skali roku wzrost liczby ogłaszanych restrukturyzacji, co należy wiązać z korzystaniem przez przedsiębiorców z uproszczonego prawa restrukturyzacyjnego, obowiązującego od czerwca tego roku. Kolejne miesiące przyniosą zapewne kontynuację tego trendu, ponieważ w przypadku kłopotów finansowych, będących obecnie skutkiem pandemii, firmy nie są poddawane egzekucji i kontynuują działalność, a więc mogą przetrwać do momentu powrotu koniunktury w gospodarce, zachowując przy tym miejsca pracy" - napisano w komentarzu.