Najbardziej wzrósł eksport do USA, Chin, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu łącznie z i Iranem. Największe spadki dotyczyły eksportu do Hong Kongu, Algierii, Korei i Rosji.

Największy miesięczny wzrost wartości eksportu zanotowano w przypadku wieprzowiny, warzyw i mięsa klasyfikowanego, jako podroby i inne mięsa.

Miesięczne wartości eksportu w styczniu 2016 r. w porównaniu do grudnia 2015 r. najbardziej spadły w przypadku skór – 96 mln euro, oraz cukru i mleka w proszku.

W styczniu 2016 r. w porównaniu ze styczniem 2015 r. wartość importu rolno-spożywczego spadła z 9,3 mld euro do 9,2 mld euro.

Najbardziej zredukowany został przywóz z Kanady i Brazylii, podczas gdy najsilniej wzrósł z Ukrainy i USA.

Czytaj więcej w farmer.pl