Obszar objęty planem zagospodarowania obejmuje strefę wolnego handlu Waigaoqiao, port Yangshan i lotnisko międzynarodowe Pudong. Teren jest porównywalny wielkością z wydzielonym miastem Makau, a obroty handlowe przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej strefie wyniosły w ubiegłym roku 100 mld dolarów; to najwyższa wartość dla jednego ośrodka na terenie Chin kontynentalnych.

Projekt prawny ustalający zasady funkcjonowania handlu i finansów w nowej strefie został już zatwierdzony przez rząd i administrację lokalną w tym tygodniu i gotowy jest do przedłożenia Radzie Państwa. Według ustalonej procedury proces legislacyjny powinien zakończyć się w drugiej połowie roku.

Specjaliści oceniają, że szanghajska strefa wolnego handlu będzie miała dużo większe znaczenie gospodarcze od podobnych, funkcjonujących w Shenzhen i Tianjinie, na których jest wzorowana.

Według raportu z prac administracji lokalnej, sporządzonego pod kierunkiem burmistrza Szanghaju Yang Xionga, powołanie strefy wolnego handlu jest najważniejszym zadaniem samorządu na 2013 rok. Ze względu na wielkie znaczenie strategiczne strefy dla gospodarki kraju przygotowanie prawne projektu ma ogromne znaczenie.

10-letni plan rozwoju Szanghaju koncentruje się głównie na inwestycjach w obrębie dzielnicy Pudong we wschodniej części miasta, która jeszcze 30 lat temu była rybacką wioską, a obecnie staje się wizytówką nowoczesnego oblicza kraju i centrum biznesu południowych Chin.

Plany rozwojowe przewidują również otwarcie w 2015 Disneylandu, który stanowić będzie główną część kompleksu rekreacyjnego miasta.

Wiadomość o zakończeniu prac nad projektem prawnym strefy wolnego handlu spowodowała we wtorek wzrost cen akcji największej firmy budowlanej inwestującej na jej terenie - Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co Ltd (o 4,59 proc.); ceny akcji największego dewelopera w Pudong, Golden Bridge, wzrosły o 4,22 proc.

Zdaniem analityka Zhanga Qi z Haitong Securities Co Ltd ceny akcji wszystkich przedsiębiorstw inwestujących w strefie wolnego handlu rosną od początku roku, mimo długotrwałej tendencji spadkowej indeksu giełdy szanghajskiej. To najlepsze świadectwo znaczenia gospodarczego tego projektu budowy centrum międzynarodowej i lokalnej wymiany handlowej oraz tranzytowego węzła komunikacyjnego.

Rada Rozwoju Handlu z Hongkongu, zaniepokojona projektem budowy konkurencyjnej strefy wolnego handlu, powołała stałą komisję do monitorowania wpływu nowego projektu na sytuację gospodarczą wydzielonego miasta. Zdaniem dyrektora Rady Jacky Changa jeszcze jest za wcześnie na ocenę wpływu strefy szanghajskiej na sytuację ekonomiczną w południowej części Chin.

Ekonomista z Chińskiej Akademii Nauk Zheng Weimin uważa, że Hongkong i Szanghaj pełnią inną rolę w chińskiej gospodarce i ich funkcje uzupełniają się nawzajem, a zatem nie są dla siebie konkurentami. Hongkong działa na innych zasadach prawnych i prowadzi całkowicie otwarty rynek, co daje mu przewagę nad ośrodkami działającymi na kontynencie - podkreślił.