Obecnie w Gdańsku odpady są segregowane na suche i mokre (bio) a od roku też szkło. Ponadto mieszkańcy mają możliwość dobrowolnego segregowania makulatury oraz tworzyw sztucznych, z czego wielu korzysta. W tym celu w miejscach na osiedlach dostępne są kolorowe pojemniki do tzw. selektywnej zbiórki.

Trochę później, bo od lipca przyszłego roku, nowe zasady wejdą w życie w Łodzi. Dotychczasowe umowy na odbiór śmieci obowiązują tu do 30 czerwca 2018 r. Obecnie selektywna zbiórka w Łodzi oparta jest w podziale na surowce (papier, plastik, szkło), odpady mokre bio i pozostałe.

Od 2019 roku nowe zasady segregacji wdrożą z kolei Warszawa, Kraków czy w Sosnowiec.

W stolicy nowa segregacja zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od stycznia 2019 r. Zastępca rzecznika stołecznego magistratu Agnieszka Kłąb wyjaśniła PAP, że umowy na odbiór śmieci obowiązują bowiem do końca 2018 r.

Wskazała, że wprowadzenie nowych zasad wiązać się będzie z większymi kosztami, m.in. rozbudową altan, w których stoją pojemniki na śmieci. Zapewniła, że jeszcze przed wejściem w życie nowego sytemu, w Warszawie przeprowadzona zostanie szeroka kampania informacyjna dla mieszkańców.

W stolicy segregacja odpadów opiera się obecnie o trzy pojemniki; czerwony na segregowane suche - plastik, metal i papier; zielony na szkło; czarny na odpady zmieszane.

Dotychczasowe zasady segregacji jeszcze przez półtora roku będą obowiązywały w Sosnowcu. Obecnie mieszkańcy segregują tam odpady na: "suche", "mokre" i szklane. Rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy zasygnalizował, że tamtejsza uchwała będzie prawdopodobnie zmieniana krótko przed przetargiem, na podstawie którego odpady będą wywożone od stycznia 2019 r.

W Krakowie nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) Piotr Odorczuk poinformował, że jeszcze pod koniec tego roku lub w przyszłym przedsiębiorstwo przeprowadzi program pilotażowy na niewielkiej grupie mieszkańców, by sprawdzić, jak nowe przepisy wpływają na logistykę, czas transportu i przetwarzania śmieci itp.

Po wejściu w życie nowych przepisów w stolicy Małopolski, tak jak dotychczas, kolor zielony pojemnika na odpady będzie przeznaczony na szkło, kolor żółty - na metal i plastik. Zmieni się funkcja pojemnika niebieskiego - będzie przeznaczony na papier. Pojawią się pojemniki lub worki koloru brązowego - na bioodpady.