Aby uzyskać dopłaty bezpośrednie, czy z tytułu gospodarowania na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne (tzw. ONW) i płatności rolnośrodowiskowe, rolnik musi złożyć w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) odpowiednio wypełniony wniosek. Termin składania takich wniosków w całym kraju mija w środę. Jeśli ktoś złoży wniosek po tym terminie, za każdy dzień zwłoki o 1 proc. zostaną mu pomniejszone dopłaty.

Do poniedziałku biura warmińsko-mazurskiej ARiMR przyjęły 29 tys. 550 wniosków od rolników.

"Jeśli przyjąć, że ilość złożonych do nas wniosków winna być taka sama, jak w roku ubiegłym, to daje to ok. 70 proc. oczekiwanych zgłoszeń. Z naszych szacunków wynika, że powinniśmy otrzymać jeszcze ok. 13 tys. wniosków" - poinformowała PAP dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału ARiMR Jolanta Marozas.

Marozas dodała, że w związku z oczekiwanymi wizytami rolników od poniedziałku do środy powiatowe biura Agencji będą dłużej otwarte, niektóre nawet do godz. 20.

"Od lat rolnicy najwięcej wniosków składają w ostatnim momencie, dlatego jesteśmy na to przygotowani" - podkreśliła Marozas i dodała, że w tym roku część rolników nie mogła szybko złożyć wniosków ze względu na długą zimę. Chodzi o to, że do wniosku o przyznanie dopłat rolnik musi dodać załącznik, na którym wskazuje, co uprawia na danym polu.

"Jak na polach z oziminami długo leżała śnieżna czapa, to rolnik nie mógł zadeklarować, co będzie tam rosło, bo nie wiedział, czy oziminy przezimowały, czy będzie musiał na tym polu wykonywać nowe zasiewy. Dlatego nie mógł szybciej złożyć wniosku o dopłaty" - wyjaśniła Marozas.

Rolnicy, którzy już złożyli wnioski, ale chcą nanieść w nich poprawki, mogą to zrobić bez sankcji do końca maja. Złożenie poprawionego wniosku, po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie należnych rolnikowi płatności o 1 procent za każdy roboczy dzień opóźnienia.