"Sądząc z wyników po trzecim kwartale, kiedy udzieliliśmy 52 tys. nowych kredytów, mamy szansę zamknąć rok 2018 liczbą ponad 210 tys. sztuk kredytów rocznie. To jest poziom niespotykany od 2007-2008 roku. (...) Jeśli chodzi o wartość kredytów wyniki z trzech kwartałów były również bardzo dobre, (...) co daje nam szansę, że zamkniemy wynik roku 2018 na poziomie co najmniej 50, jak nie 52, 53 mld zł" - powiedział Furga.

"To jest poziom akcji kredytowej niespotykany od 2008 roku" - dodał.

Furga powiedział, że według analiz ZBP nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie mogło dojść do tąpnięcia na rynku kredytów hipotecznych.

"Łącznie zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych to w tej chwili 408 mld zł. Jest to 2 mln 215 tys. czynnych umów kredytowych zarówno złotowych, jak i walutowych" - stwierdził.

W opublikowanym w środę przez ZBP raporcie Amron-Sarfin napisano, że niepokojącym sygnałem na rynku nieruchomości staje się powrót cen transakcyjnych na rynku pierwotnym do poziomów sprzed kryzysu finansowego.

Jak wynika z przedstawionego na konferencji cyklicznego raportu Amron-Sarfin mimo pojawiających się sygnałów o zaostrzaniu kryteriów udzielania kredytów, liczba i wartość nowych umów o kredyt mieszkaniowy była zbliżona do kwartału poprzedniego, choć minimalnie niższa - odpowiednio o 3,05 proc. i 1,24 proc.

ZBP informuje, że łącznie banki udzieliły w trzecim kwartale 52 tys. nowych kredytów o wartości 13,5 mld zł i na koniec września poziom akcji kredytowej w tym roku osiągnął już 85-90 proc. wartości roku poprzedniego.

Według raportu rynek kredytów mieszkaniowych w III kwartale tego roku w dalszym ciągu notował dobre wyniki, jednak dynamika akcji kredytowej nieco osłabła.

Według ZBP na rynku panuje optymizm, a Polacy ze wsparciem kredytów hipotecznych, ale również za gotówkę, z powodzeniem realizują nieformalny program "Mieszkanie na wynajem", oferując na rynku kolejne mieszkania.

W raporcie napisano, że z zestawienia liczby podatników rozliczających dochód z najmu wynika, iż liczba podatników oferujących na wynajem co najmniej jeden lokal mieszkalny wzrosła z 532 tys. w roku 2013 do 611 tys. w roku 2015. Według szacunków Stowarzyszenia "Mieszkanicznik" ta liczba przekracza obecnie 650 tys. osób.

Według ZBP szybko rośnie też liczba osób osiągających dochody wyłącznie z najmu, która w roku 2013 liczyła 25 tys. osób, a obecnie przekracza 50 tys.