Eksport głównym źródłem przychodów

Ze względu na blokadę ukraińskich portów, od końca lutego 2022 r., przychody spółki w pierwszym kwartale br. istotnie spadły o 35% do 37,9 mln USD. Pomimo, działań wojennych i trudności z nimi związanych IMC utrzymuje wysoki poziom gotówki, który na koniec marca 2022 r. wynosił 33,4 mln USD.

Udział eksportu w przychodach z 2021 r. wyniósł 74%. Na przychody IMC w 98% składała się sprzedaż zbóż i roślin oleistych, 1% pochodził z hodowli bydła mlecznego, a pozostały 1% z usług magazynowych na elewatorach Grupy. W segmencie upraw najwięcej sprzedaży wygenerowała kukurydza (60%), następnie słonecznik (25%), a pozostałe 15% - pszenica ozima.

Wynik EBITDA w 2021 r. zwiększył się o 54% do 110,3 mln USD, a wynik netto wzrósł o 148% do 78,7 mln USD. Ten wzrost spowodowany był w głównej mierze wyższymi cenami zbóż co przełożyło się na zwiększone przychody i zyski ze zmiany wartości aktywów biologicznych.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2021 wyniosły 67,1 mln USD, a z działalności inwestycyjnej – 6,2 mln USD. W ubiegłym roku inwestycje dotyczyły głównie nowych maszyn rolniczych.

Dług netto IMC na koniec 2021 wynosił 32,8 mln USD (USD 33,2 mln na koniec 2020). W ubiegłym roku dodatkowo spółka wypłaciła akcjonariuszom 31,1 mln USD dywidend.

Blokada portów wpłynęła na wyniki

Agresja Rosji do której doszło 24 lutego 2022 znacząco utrudniła eksport zbóż z Ukrainy. To negatywnie przełożyło się również na przychody spółki w pierwszym kwartale. Pomimo trudności związanym z wywozem produkcji za granicę, przepływy pieniężne netto IMC były dodatnie i wyniosły 6,2 mln USD. Dodatkowo, spółka utrzymuje stosunkowo wysoki poziom gotówki – na koniec marca wyniósł on 33,4 mln USD.

Ważna ukraińska firma rolnicza

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

IMC posiada bank ziemi o powierzchni 120 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy. Spółka została założona w 2007 r. W 2021 r. IMC wypracowała zysk netto o wartości 78,7 mln USD i EBITDA na poziomie 110,3 mln USD.

IMC jest jedną z 10 największych firm rolniczych Ukrainy.