Dyskusja nad projektem uchwały Rady Ministrów dotyczącej zatwierdzenia "Programu przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia Umowy o wystąpieniu" znalazła się w programie wtorkowego posiedzenia na wniosek MSZ. Wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański powiedział PAP, że pakiet projektów, które wejdą w skład programu pozwoli złagodzić najbardziej dotkliwe skutki bezumownego brexitu.

Jak podkreślił w komentarzu dla PAP wiceszef resortu ds. europejskich, prace przygotowawcze na wypadek złego scenariusza, czyli upadku porozumienia między UE a Wielką Brytanią ws. brexitu, prowadzone są przez polski rząd od kwietnia 2018 r. "Składają się na to rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i informacyjne" - dodał Szymański. Jak zaznaczył, opracowanie legislacji krajowej "zostało zsynchronizowane z przygotowaniami na poziomie UE", jako że "część rozwiązań krajowych i unijnych się uzupełnia".

We wtorek rząd zajmie się też przepisami, które w razie tzw. bezumownego brexitu ułatwią Brytyjczykom pozostanie w Polsce. W projekcie znalazły się m.in. przepisy dot. zasiłku dla bezrobotnych obywateli Wielkiej Brytanii i Polaków, którzy pracowali na terenie Wielkiej Brytanii. Projekt zakłada m.in. ustanowienie okresu, w jakim pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce bezpośrednio po dacie brexitu będzie uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy i stały, uzależniając to od dysponowania 29 marca 2019 r. prawem pobytu lub prawem stałego pobytu.

Projekt przewiduje również domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydawanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin.

Projekt ustawy - jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do załączonego projektu - ma również na celu uregulowanie zasad dostępu m.in. do rynku pracy, świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, a także świadczeń z pomocy społecznej i renty socjalnej w okresie bezpośrednio następującym po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.