Zdaniem Piotra Grauera, przepływy wolnego kapitału są rzeczą normalną i nie da się ich zlikwidować. - Mamy na rynku nadpłynność kapitału, który stale szuka nowych obszarów do inwestowania. W czasie kryzysu żywność wydaje się bezpieczną przystanią, stąd jego napływ i zainteresowanie surowcami - mówił Associate Director, Advisory, Corporate Finance KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k.

Drugim czynnikiem który wpływa na rynki surowcowe są światowe tendencje demograficzne. - Ogromny rozwój gospodarczy Chin i Indii pobudza popyt na mięso, co przekłada sie na zwiększony popyt na zboża - mówił Piotr Grauer.

Nie możemy zapominać o tendencjach długoterminowych globalnych - dodał.