Do zadań pełnomocnika należy m.in. monitorowanie prac administracji rządowej, które służą popularyzacji i ułatwieniu realizacji lokalnych inicjatyw społecznych; współpraca z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego; inicjowanie działań mających na celu popularyzację i promocję lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej.

Pełnomocnik ma też zająć się opiniowaniem projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych; prowadzeniem dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno‑gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi dot. lokalnych inicjatyw społecznych.

Wcześniej Anna Gembicka, jako wiceminister funduszy regionalnych, była już pełnomocnikiem rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych i nadzorowała m.in. Koła Gospodyń Wiejskich.