Inwestycje w Polsce

"Wśród przedsiębiorstw dominują wskazania na utrzymanie poziomu inwestycji na poziomie zeszłego roku. Jednocześnie, w porównaniu z badaniami z grudnia ub.r. we wszystkich sektorach gospodarki zauważalny jest spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących wzrost ich poziomu (suma wskazań na nieznaczny i poważny wzrost)" - napisano.
 
GUS podaje, że na poziomie szeroko rozumianych sektorów gospodarki zmiana ta widoczna jest najwyraźniej w przypadku jednostek przetwórstwa przemysłowego (spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących wzrost poziomu inwestycji o 12,1 pkt. proc.) oraz jednostek handlu detalicznego (spadek o 9,2 pkt. proc.).
 
Według GUS najbardziej wyraźne zmiany wystąpiły jednak na niższych poziomach agregacji, tj. w przypadku jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (spadek odsetka przedsiębiorstw deklarujących wzrost poziomu inwestycji o 26,2 pkt. proc.) oraz przedsiębiorstw handlu detalicznego z branży żywność (spadek o 18,0 pkt. proc.).