Jest posłem PO. W 2010 r. został szefem komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. Był również zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Karpiński urodził się 16 listopada 1961 r. w Puławach. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu zarządzania i prawa UE. W administracji państwowej pracował od 1994 r. Wcześniej prowadził m.in. własną działalność gospodarczą.

W latach 1994-2002 był wiceprezydentem Puław. Później, do 2005 r., był radnym miasta oraz członkiem zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zdecydował o odwołaniu Mikołaja Budzanowskiego z funkcji ministra skarbu i zaproponował na to stanowisko Włodzimierza Karpińskiego.

Decyzja premiera miała związek z brakiem nadzoru, który skutkował brakiem wiedzy rządu o podpisaniu przez EuroPol Gaz memorandum z Gazpromem w sprawie projektu Jamal II.