To już 10. z kolei miesiąc wzrostu tego wskaźnika. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 92,3 pkt wobec 91,3 pkt przed korektą.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł w styczniu 2010 r. minus 16 pkt wobec minus 16 pkt w grudniu 2009. Analitycy stawiali na minus 15 pkt. KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł minus 14 pkt wobec minus 16 pkt poprzednio. Analitycy spodziewali się tu minus 15 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wzrósł do minus 1 pkt z minus 3 pkt poprzednio. W handlu wskaźnik wyniósł minus 5 pkt wobec minus 10 pkt poprzednio. Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25.000 firm z tego regionu