W przemyśle i budownictwie wskaźnik wyniósł 0,9 proc. wobec 0,8 proc. w II kwartale.

W usługach wyniósł 0,7 proc., tak jak w II kwartale.