W tym okresie nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,9 proc. rdr.