Od początku uruchomienia programów do 22 kwietnia 2013 r. złożono 260,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 543,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 83.586 umów o dofinansowanie na kwotę 351,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 243 mld zł, co stanowi 86 proc. alokacji na lata 2007-2013.