Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,9 proc.