- Nasze prognozy, odnośnie dynamiki sprzedaży w minionym roku sprawdziły się i - jak zapowiadaliśmy - w rok 2013 firmy świadczące usługi CFM weszły z wynikiem ponad 150 tys. aut w portfelu. Nie sprawdziły się za to prognozy samych oferentów, którzy mieli nadzieję przynajmniej na 10-cio procentową dynamikę. Niestety, także w 2013 roku należy się przyzwyczaić do bardzo powolnych wzrostów. Mamy spadek krajowej konsumpcji, rosnące bezrobocie, gospodarka spowalnia, a korporacje i średnie firmy koncentrują się na cięciu kosztów. Szczególnie trudna sytuacja jest już w wielu małych i mikro firmach, dla których recesja to stan faktyczny. W tych okolicznościach w ogóle utrzymanie dodatnich wyników będzie sukcesem - tłumaczy Katarzyna Pydych, General Director Instytutu Keralla Research.

Z badania Keralla Research wynika, że rok 2012 branża Car Fleet Management (CFM) zakończyła wynikiem 17,3 tys. klientów, co daje wzrost korzystających z outsourcingu samochodów o 3,9 proc. r/r. W ciągu roku udało się firmom CFM-owym przekonać kolejnych 647 przedsiębiorców do korzyści z wynajmu pojazdów firmowych. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym, w analogicznym okresie dynamika wynosiła aż 20 proc.

Tegoroczny uzyskany wynik nie powinien jednak dziwić. Hamuje cała krajowa gospodarka, więc notowany wzrost i tak należy do pozytywnych sygnałów.

W sumie ponad 17 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce użytkuje w 151,5 tys. pojazdów w formule outsourcingu. Rok wcześniej było ich 6,5 tys. mniej.

Dynamika wyniosła 4,5 proc. r/r licząc dla wolumenu wynajmowanych pojazdów (rok wcześniej było to 9 proc). Tempo rozwoju rynku CFM wyraźnie więc przyhamowało, a bariery, których obawiali się zarządzający flotami, były silniejsze niż zakładano. Szacowany wzrost rynku oscylował pomiędzy 10-11 proc. Tymczasem realny wzrost nie przekroczył połowy tej wartości.

Analizy Keralla Research wskazują, że full service leasing oraz tzw. leasing niepełnoobsługowy (leasing plus okrojony serwis) przestały być najdynamiczniej rozwijającymi się wariantami outsourcingu flot. Od kilku kwartałów najdynamiczniej sprzedaje się najem. W 2012 roku progresja dla tej formy obsługi wyniosła 42,2 proc. (w liczbie klientów) co przełożyło się na 11,9 proc. wzrost w liczbie pojazdów (obecnie najem ma 991 klientów).