Na wysokie koszty realizacji inwestycji wskazuje 53,2 proc. firm z sektora przetwórstwa przemysłowego, 65,3 proc. budownictwa, 49,2 proc. handlu hurtowego, 73,1 proc. handlu detalicznego, 63,7 proc. transportu i gospodarki magazynowej oraz 66,8 proc. firm z sektora gastronomii i zakwaterowania.

Z kolei jako wysoką inflację wskazuje 57,4 proc. firm przemysłowych, 73,5 proc. firm budowlanych, 63,0 proc. handlu hurtowego, 74,4 proc. detalicznego oraz 69,5 proc. firm transportowych i magazynowych i 74,1 proc. firm gastronomicznych.

Z kolei niepewną sytuację makroekonomiczną jako przeszkodę w realizacji inwestycji wskazuje 43,5 proc. firm przemysłowych, 51,7 proc. firm budowlanych, 46,5 proc. firm handlu hurtowego, 65,2 proc. detalicznego, 38,7 proc. firm transportowych i magazynowych oraz 57,4 proc. firm gastronomii i zakwaterowania.