Polskie porty: wyższe obroty ładunków masowych suchych

Jak wskazuje GUS, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wyższe niż przed rokiem były obroty ładunków masowych suchych (o 70,3 proc., w tym przeładunki węgla i koksu wzrosły niemal czterokrotnie) oraz obroty ładunków masowych ciekłych (o 30,7 proc., w tym ropy naftowej łącznie z przetworami naftowymi o 34,4 proc.).

Porty: Niższe obroty ładunków tocznych

Niższe niż przed rokiem były obroty ładunków tocznych (o 8,7 proc.). Zmniejszyły się przeładunki kontenerów (o 7,3 proc.) oraz pozostałych ładunków drobnicowych (o 8,4 proc.)