Wzrost wyniku EBITDA w 2015 roku o 4,5 proc. do 38,1 mln zł;
Rentowność EBITDA wzrosła r/r o 0,4 pp. do poziomu 5,35 proc.;
20,8 mln zł zysku netto wobec 20,5 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost r/r o 1,5 proc);
Wskaźnik rentowności netto jest wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,1 pp. osiągając 2,9 proc.
W raportowanym okresie Grupa wypracowała 706 mln zł skonsolidowanych przychodów netto, z czego 644 mln zł wygenerował podmiot dominujący w Grupie – Spółka PEKAES SA. Największy udział w strukturze przychodów zajęła spedycja i logistyka – 555,49 mln zł. Zysk netto wzrósł z 20,46 mln zł w roku 2014 do 20,78 mln zł w roku 2015, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł 18,5 mln zł, wobec 16,9 mln zł w roku 2014.

− Celem Grupy PEKAES na 2015 był dalszy wzrost wskaźnika EBITDA. Dziś z satysfakcją możemy ogłosić, że dzięki doskonaleniu procesów oraz koncentracji na dalszym intensywnym rozwoju produktu drobnicowego, wypracowaliśmy wskaźnik EBITDA na poziomie 5,35 proc. W mojej ocenie to bardzo dobry wynik – podkreśla Maciej Bachman, Prezes Zarządu PEKAES SA.

− Grupa bardzo dynamicznie się rozwija, w kolejnym kroku planujemy podjąć działania akwizycyjne, które z pewnością podniosą wartość firmy i pozycję Grupy na rynku. Dzięki nowym inwestycjom w rozwiązania IT oraz w infrastrukturę segmentu usług drobnicowych i intermodalnych znacząco wzmocniliśmy naszą skuteczność operacyjną i dostępność usług dla naszych Klientów. Jesteśmy w pełni gotowi na kolejne wyzwania. Będziemy konsekwentnie realizować założone plany i umacniać status wiodącego operatora logistycznego w Polsce − dodaje Maciej Bachman z PEKAES SA.

Na koniec ubiegłego roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami na poziomie 141,8 mln zł, zatem nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 53,0 mln zł.

W 2016 roku PEKAES planuje dalsze inwestycje w rozwój infrastruktury sieci terminali drobnicowych. Ponadto, Grupa jeszcze w bieżącym roku wdroży innowacyjne, mobilne rozwiązanie IT, które zapewni Klientom PEKAES nie tylko jeszcze szybszą obsługę, ale także dostęp do informacji o wykonywanej obsłudze w czasie rzeczywistym.