Jednocześnie w październiku zarejestrowano 30,6 tys. nowych firm, o 7,6 proc. mniej mdm.

Firm z zawieszoną działalnością, w rejestrze REGON w październiku było 484,2 tys., o 2,3 proc. więcej mdm.

GUS podaje, że biorąc pod uwagę sekcje PKD największy wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano również w sekcji kultura, rozrywka i rekreacja, administrowanie i działalność wspierająca, transport i gospodarka magazynowa.