Harmonogram na 2018 r. został przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ośrodkami doradztwa - zaznaczył Zarudzki na czwartkowej konferencji prasowej.

W lutym będą przyjmowane wnioski na modernizację gospodarstw, na dofinansowanie m.in. zakupu maszyn i urządzeń. Ale także pieniądze będzie można wydać na wprowadzenie zmian w profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, czy na innowacje, a nawet na ekologiczny chów drobiu - zaznaczył wiceminister.

Jak mówił, na ten cel przeznaczone jest 2,4 mld zł, "liczymy, że z tych pieniędzy skorzysta ok. 14 tys. beneficjentów".

W marcu ruszy nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw. Rolnik na zwiększenie rentowności gospodarstw może dostać 60 tys. zł. W maju zbierane będą wnioski na "premie dla młodych rolników". Dotacja wynosi 100 tys. zł

i ma pomóc osobom w rozpoczęciu działalności we własnym gospodarstwie. W czerwcu będzie kolejny nabór na "modernizację gospodarstw", tym razem obejmie on wsparcie na sfinansowanie rozwoju produkcji prosiąt, bydła mięsnego lub mlecznego - wyliczał Zarudzki.

W czerwcu i w listopadzie rolnicy będę mogli ubiegać się o pomoc na "tworzenie grup producenckich". We wrześniu zostanie otwarty nabór dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, a także na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze Natura 2000 oraz na tzw. obszarach OSN. Są to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

W marcu-kwietniu podmioty prowadzące działalność przetwórczą będą mogły wnioskować o wsparcie na "przetwórstwo i marketing produktów rolnych". W listopadzie zaś podobny nabór będzie przeznaczony dla rolników lub ich rodzin. W czerwcu będzie natomiast można składać wnioski o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - poinformował Zarudzki.

Ponadto przewidziane są inne nabory, które mają wspomóc m.in. scalanie gruntów, doradztwo rolnicze, przystąpienie do produkcji w systemach jakościowych, a także - w razie potrzeby - na pomoc dla gospodarstw z terenów dotkniętych przez afrykański pomór świń czy przez klęski żywiołowe.

Zarudzki podkreślił, że resort rolnictwa wprowadził uproszczenia w nowych naborach. Np. rolnicy ubiegający się o "premie dla młodych rolników" będą mieli wydłużony okres liczenia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dotychczas rolnik mógł ubiegać się o dotację, jeżeli rozpoczął taką działalność 18 miesięcy przed złożeniem wniosku, teraz okres ten został wydłużony do dwóch lat - zaznaczył wiceminister.

W przypadku naboru "restrukturyzacja małych gospodarstw" rozszerzono katalog beneficjentów o rolników i małżonków, którzy są ubezpieczeni dobrowolnie w KRUS.

Zwiększony został limit pomocy dla rolników rozpoczynających działalność przetwórczą z 300 tys. zł do 500 tys. zł w ramach działania "przetwórstwo i marketing produktów rolnych". Ponadto - stworzono możliwość ubiegania się o wsparcie przez osoby prowadzące działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego. Limit pomocy na ten cel wynosi do 100 tys. zł.