Złoty umocnił się

Polska waluta w piątek około godziny 17.30 umacniała się wobec euro o 0,38 proc., które było wyceniane na 4,68 zł, umocnienie wobec dolara wynosiło 1,98 proc. co spowodowało, że amerykańska waluta kosztowała 4,72 zł.

Z kolei wobec franka złoty umocnił się o 0,46 proc., obniżając kurs waluty helwetów do 4,73 zł.

Rano złoty ok. godz. 7.40 zyskiwał na wartości wobec wspólnej waluty 0,07 proc. - euro kosztowało ponad 4,69 zł. Polska waluta zyskiwała również 0,45 proc. do dolara wycenianego na 4,79 zł. Złoty umacniał się również, o 0,06 proc., wobec franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,75 zł.