Polacy są przywiązani do tradycyjnych form regulowania płatności, stopniowo zmieniają jednak swoje przyzwyczajenia. Nadal prawie połowa płatników korzysta z usług poczty, choć stanowi to znacznie mniejszy odsetek niż dziesięć lat temu, gdy aż 70% ankietowanych deklarowało odwiedzanie placówek pocztowych w celu regulowania należności.

Opłacaniem rachunków w polskich domach zajmują się częściej kobiety, jako formę płatności zwykle wybierając gotówkę. Na znaczeniu zyskuje Internet, rozwój tego kanału płatności następuje jednak stopniowo, choć wielu wystawców zachęca już do korzystania z e-faktur. Obecnie 30% osób opłaca jakiś rachunek drogą elektroniczną. Zauważyć można, że w jakimś sensie rodzaj usług determinuje sposób płatności: korzystając z komputera czy smartfona najczęściej płacimy za Internet, telefonię komórkową oraz telewizję kablową. „Przy okienku" opłacany jest zaś głównie abonament radiowo-telewizyjny, faktury za prąd, gaz, czynsz i telefony stacjonarne.

7% osób wybierających gotówkę kieruje się do niezależnych punktów płatności zlokalizowanych np. w sklepach czy stacjach benzynowych lub do samodzielnych punktów kasowych. Co czwarta osoba korzysta (z zazwyczaj dosyć drogiego) sposobu regulowania należności, płacąc gotówką w oddziałach banków. Bardzo rzadko płatnicy wybierają wystawianie „polecenia zapłaty" na rachunkach bankowych - to rozwiązanie zupełnie nie przyjęło się w Polsce.

80% płatników otrzymuje wyłącznie rachunki papierowe, natomiast pozostali rozliczają się na podstawie e-faktur oraz rachunków tradycyjnych. Tylko 20% osób otrzymujących tradycyjne papierowe dokumenty zamieniłoby je na faktury elektroniczne, dla nich szczególnie ważna byłaby zmiana sposobu płatności najczęściej opłacanych rachunków, tj. za prąd, gaz i telefonię komórkową. Dokumentami elektronicznymi najbardziej zainteresowane są osoby otrzymujące już chociaż jedną e-fakturę.

Badania przeprowadzone pod koniec stycznia 2013 roku potwierdziły także, że wielu Polaków nie płaci rachunków w terminie. Niemal 40% osób świadomie decyduje się na taki krok lub jest do niego zmuszona, zalegając przede wszystkim z płatnościami za prąd, czynsz i telefonię komórkową. W celu zmniejszenia wydatków na stałe niektórzy płatnicy rezygnują z abonamentu za telefonię stacjonarną, telewizję kablową/cyfrową oraz Internet.

Bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych jest bardziej cenione przez osoby znające ten rodzaj rozliczeń, ludzi młodych i wykształconych. Dla osób gorzej wykształconych, starszych, nie korzystających z Internetu bardziej bezpieczne wydają się dokumenty tradycyjne, cenią je ze względu na łatwość kontrolowania terminów płatności oraz możliwość przechowywania w jednym miejscu.