W ostatnich miesiącach na rynku fuzji i przejęć w Polsce szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się firmy zajmujące się działalnością spedycyjną. Poszukiwane są zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nie wszystkie podmioty są jednak w kręgu zainteresowania potencjalnych kupców. Widać zdecydowaną niechęć do nabywania firm działających na rynkach wschodnich. Problemy na Ukrainie i blokady rosyjskie skutecznie zniechęcają do rozwoju w tym kierunku. Wyjątkiem są Chiny i spedycja kontenerowa - czytamy w artykule.

Firmy logistyczne dużych szans na rozwój upatrują zwłaszcza w systematycznie rosnącej liczbie przewożonych towarów tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem, na który składają się drogi lądowe prowadzące z Państwa Środka do Europy Zachodniej.