Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego. W ubiegłym roku zwrot akcyzy przysługiwał do 86 litrów paliwa na hektar, natomiast obecnie limit ten został podwyższony do 100 litrów na hektar.

Aby odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, każdy rolnik powinien zbierać faktury VAT. Następnie należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Kolejny termin na złożenie wniosku przypada od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Również tym razem rolnicy powinni dostarczyć faktury VAT (lub ich kopie) na dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.